Đóng

Giáo viên

08/02/2018

Thầy PHẠM NGUYỄN HUY HOÀNG

Giảng viên khoa Anh – Tổ trưởng tổ Phương pháp Giảng dạy

ĐH Sư Phạm Tp.HCM

  • Tiến sỹ Giáo dục học – ĐH Canberra (Úc)
  • Thạc sỹ TESOL – ĐH Canberra (Úc)
  • Cử nhân tiếng Anh – ĐH Sư Phạm Tp.HCM

image1

Thầy PHẠM NGUYỄN HUY HOÀNG
Rate this post