Đóng

Giáo viên

08/02/2018

Thầy NGUYỄN TRỌNG HOÀNG

Giáo viên CN3 TTNN ĐHSP

  • Thạc sỹ TESOL – ĐH Edith Cowan (Úc)
  • Cử nhân tiếng Anh – ĐH Sư Phạm TP.HCM
Thầy NGUYỄN TRỌNG HOÀNG
4.3 (86.67%) 6 votes