Đóng

Giáo viên

08/02/2018

Thầy NGUYỄN THANH BÌNH

Giảng viên khoa Anh – Tổ trưởng tổ Tiếng Anh Thương Mại  

ĐH Sư Phạm Tp.HCM

  • Tiến sỹ Giáo dục học – ĐH Newcastle (Úc)
  • Thạc sỹ TESOL – ĐH Canberra (Úc)
  • Cử nhân tiếng Anh – ĐH Sư Phạm Tp.HCM

image2

Thầy NGUYỄN THANH BÌNH
5 (100%) 1 vote