Đóng

Giáo viên

08/02/2018

Thầy NGUYỄN PHƯỚC LỘC

Phó Trưởng khoa Trung – ĐH Sư Phạm Tp.HCM

  • Tiến sỹ Ngôn ngữ học– ĐH Sư Phạm Bắc Kinh (Trung Quốc)
  • Thạc sỹ Ngôn ngữ học – ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc)
  • Cử nhân tiếng Trung – ĐH Sư Phạm Tp.HCM
Thầy NGUYỄN PHƯỚC LỘC
Rate this post