Đóng

Lịch - Thông báo

31/01/2018

LỊCH KHAI GIẢNG 2021

 

LỊCH KHAI GIẢNG  2021

SÁNG

2-4-6

TỐI

2-4-6 

SÁNG

3-5-7

TỐI

3-5-7 

TKT – TESOL –

GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

.. / ..

08:30 – 11:45 

21/6

18:00 – 21:00

(ONLINE)

12/6

(Sang T7 – CN)

08:30 – 11:45 

 (ONLINE)

22/6

08:30 – 11:45 

 (ONLINE)

 

 

 

18:00 – 21:00

(TẠI TRUNG TÂM)

HSK1

 

 5/7

18:00 – 19:30

(ONLINE)

 

HSK2

   

6/7

18:00 – 19:30

(ONLINE)

HSK3 / HSK 4

 5/7

18:00 – 20:15

(ONLINE)

 

 

../..

(tối 3-5)

18h30 – 20h30

TIẾNG HOA GIAO TIẾP 1

 HGT1

 

18:00 – 19:30

(TẠI TRUNG TÂM)

 

../..
18H00-19H30 

TIẾNG HOA GIAO TIẾP 2

 HGT2

 

18:00 – 19:30

(TẠI TRUNG TÂM)

../..

19H30 – 21H00

 ../..

09H00 – 11H00

(ONLINE)

( THỨ 7 – CN)

TIẾNG HOA GIAO TIẾP

 HGT6

../..

19H30 – 21H00

   

TIẾNG HOA GIAO TIẾP CẤP TỐC

09h00 – 10h30

(sáng T7 & CN)

09h00 – 11h00

(ONLINE)

 

18H00 – 19H30

 

(sáng T7 & CN)

09h00 – 11h00

(ONLINE)

 

25/03

18H00 – 19H30

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG 2021
4.9 (98.11%) 53 votes