Đóng

Giáo viên

08/02/2018

Cô TRẦN HƯƠNG GIANG

Giáo viên CN3 TTNN ĐHSP

  • Thạc sỹ Ngôn ngữ, Kinh doanh, Quản trị châu Âu – ĐH Orleans (Pháp)
  • Cử nhân tiếng Anh – ĐH Sư Phạm TP.HCM
Cô TRẦN HƯƠNG GIANG
Rate this post