Đóng

Giáo viên

08/02/2018

Cô NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

Giảng viên khoa Ngoại ngữ – ĐH Tôn Đức Thắng

  • Nghiên cứu sinh – ĐH Mississippi (Mỹ)
  • Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng – ĐH Curtin (Úc)
  • Cử nhân tiếng Anh – ĐH Sư Phạm Tp.HCM

image17

Cô NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ
Rate this post