Đóng

Giáo viên

08/02/2018

Cô NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Giáo viên huấn luyện – Samsung Electronic SEHC

  • Thạc sỹ Châu Á học – ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM
  • Cử nhân tiếng Hàn – ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM
Cô NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Rate this post