Đóng

Giáo viên

08/02/2018

Cô ĐÀO XUÂN PHƯƠNG TRANG

Giảng viên khoa Anh – ĐH Sư Phạm Tp.HCM

  • Thạc sỹ TESOL – ĐH Canberra (Úc)
  • Cử nhân tiếng Anh – ĐH Sư Phạm Tp.HCM

image11

Cô ĐÀO XUÂN PHƯƠNG TRANG
4.8 (95.59%) 136 votes