Đóng

Tin tức

07/03/2018

10 Trường Đại Học Hàng Đầu Châu Á 2018

XẾP HẠNG 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU CHÂU Á NĂM 2018

Theo bảng xếp hạng thường niên do Times Higher Education công bố, cơ sở giáo dục của Singapore giữ hạng cao nhất trong năm thứ ba liên tiếp.

Picture1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA SINGAPORE

Địa điểm: Singapore

Xếp hạng: 1

Sinh viên: 30.602

Số sinh viên trên giảng viên: 17

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 30%

Tỷ lệ nữ: nam: 51:49

Picture2 ĐẠI HỌC THANH HOA

Vị trí: Bắc Kinh, Trung Quốc

Xếp hạng: 2

Sinh viên: 42.089

Số sinh viên trên giảng viên: 13,7

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 9%

Tỷ lệ nữ: nam: 32:68

Picture3 ĐẠI HỌC BẮC KINH

Vị trí: Bắc Kinh, Trung Quốc

Xếp hạng: 3

Sinh viên: 42.136

Số sinh viên trên giảng viên: 8,9

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 16%

Tỷ lệ nữ: nam: 47:53

Picture4 ĐẠI HỌC HONG KONG

Vị trí: Hong Kong, Trung Quốc

Xếp hạng: 4

Sinh viên: 18.364

Số sinh viên trên giảng viên: 23

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 42%

Tỷ lệ nữ: nam: 54:46

Picture5 ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ                        KỸ THUẬT HONG KONG

Vị trí: Hong Kong, Trung Quốc

Xếp hạng: 5

Sinh viên: 10.214

Số sinh viên trên giảng viên: 23,1

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 31%

Tỷ lệ nữ: nam: Không rõ

Picture6 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT NANYANG

 Vị trí: Singapore

Xếp hạng: 5

Sinh viên: 25.499

Số sinh viên trên giảng viên: 16,3

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 31%

Tỷ lệ nữ: nam: 48:52

Picture7 ĐẠI HỌC TRUNG VĂN                 HƯƠNG CẢNG

Vị trí: Hong Kong, Trung Quốc

Xếp hạng: 7

Sinh viên: 18.072

Số sinh viên trên giảng viên: 17,3

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 31%

Tỷ lệ nữ: nam: Không rõ

Picture8 ĐẠI HỌC TOKYO 

Vị trí: Tokyo,  Nhật Bản

Xếp hạng: 8

Sinh viên: 26.000

Số sinh viên trên giảng viên: 6,7

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 10%

Tỷ lệ nữ: nam: Không rõ

Picture9 ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL

Vị trí: Seoul, Hàn Quốc

Xếp hạng: 9

Sinh viên: 26.470

Số sinh viên trên giảng viên: 12,6

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 11%

Tỷ lệ nữ:nam: Không rõ

Picture10 VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN HÀN QUỐC

Vị trí: Daejeon, Hàn Quốc

Xếp hạng: 10

Sinh viên: 9.464

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 10,6

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 9%

Tỷ lệ nữ:nam: 20:80

Kim Ngân

10 Trường Đại Học Hàng Đầu Châu Á 2018
Rate this post