Đóng

Lịch - Thông báo

31/01/2018

LỊCH KHAI GIẢNG 2020

11/02
19H30-21H00

LỊCH KHAI GIẢNG  2020

SÁNG

2-4-6

TỐI

2-4-6

SÁNG

3-5-7

TỐI

3-5-7

TKT – TESOL –

GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

10/02

18H00-21H00

11/02

08H00-11H15

11/02

18H00-21H00

HSK1

HSK1+2

17/02

09h00 – 11h00

HSK3

18/02

09H00-11H00

TIẾNG HOA GIAO TIẾP

 HGT1

10/02

19H30-21H00

TIẾNG HOA GIAO TIẾP

 HGT2

24/02

18H00-19H30

11/02

19H30-21H00

TIẾNG HOA GIAO TIẾP

 HGT3

11/02

19H30-21H00

TIẾNG HOA GIAO TIẾP

 HGT4

LỊCH KHAI GIẢNG 2020
5 (99.56%) 45 votes